Norge ligger svært langt fremme med å ta i bruk den nye teknologien rundt elektrisk mobilitet. Det er svært få land, om noen, hvor det er så høy andel elbiler som her til lands. På grunn av dette er det begrenset med kunnskap og kompetanse å hente internasjonalt.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har derfor i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet gjennomført flere forskningsprosjekter hos RISE Fire Research AS. Målene med disse prosjektene har vært å undersøke og avdekke forhold rundt brann i elektriske kjøretøyer og metoder for slukking av disse brannene.

Konklusjonen fra disse forskningsprosjektene er at det ikke er grunnlag for å hevde at brann i elbiler representerer noen større fare enn brann i fossilbiler. Det som er sant er at brannene utarter seg annerledes og forårsakes av andre ting. 

Det er også viktig å merke seg at strømmen i seg selv representerer en betydelig fare for både sjokk og varmgang om lader og tilhørende utstyr ikke er korrekt montert.

Er elbiler mer brannfarlige enn diesel og bensinbiler? Litt statistikk. 

Det korte svaret er nei, snarer tvert imot.

I 2021 ble det innmeldt totalt 760 bilbranner i Norge, 29 av disse var knyttet til elbiler. Resterende 689 branner var da biler med forbrenningsmotorer. Det betyr at 3,8% av bilbrannene i 2021 var elbiler. 

For 2021 var elbilandelen ca. 15%, så elbilene har med andre ord en lav andel av brannene sett mot hvor mange elbiler det er på veiene. DSBs statistikk tilbake til 2016 understøtter denne konklusjonen.

En ting som potensielt kan gjøre statistikken misvisende til fordel for elbilene er at elbilene er yngre enn gjennomsnittet av biler med forbrenningsmotor.

Krav til lading av elbil

Elbil brannfare tesla lader

Etablering av ladepunkter og ladestasjoner er regulert av DSBs forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og normen NEK 400.

I 2022 ble det ulovlig å etablere nye stikkontakter for lading av elbil. De fleste elbiler kommer gjerne med en såkalt nødlader, som lar seg lade bilen via en ordinær stikkontakt. Det betyr ikke at det er ulovlig å lade med disse, hvis du allerede har installert en stikkontakt i henhold til tidligere gjeldende NEK400. Man kan også benytte nødladeren ved akkurat det navnet tilsier at den skal brukes til, nødlading.

En dedikert, riktig montert ladeboks gir også gjerne betydelig økt ladehastighet i forhold til en ordinær stikkontakt. De har også en betydelig mengde sikkerhetsfunksjoner som gjør lading tryggere.

Det skal aldri benyttes skjøteledning eller adaptere ved lading fra stikkontakt. Det kan innimellom være praktisk og lettvint å dra en skjøteledning for å få nok kabel, men det øker faren for elektrisk sjokk og brann ved isolasjonsskade, kortslutning og overbelastning.

Hvordan slukke brann i elbil

Når elbilers batteripakke først tar fyr så er det litt mer komplisert å håndtere enn bilbrann uten batteripakke. Når en celle tar fyr så kan det skade omkringliggende battericeller, som skaper en kjedereaksjon som forplanter seg gjennom hele batteripakken. Det er en prosess som kan ta litt tid, som har dannet grunnlaget for at elbilbranner er umulig å slukke.

For å slukke en brann i elbil må brannvesenet bruke vann for å få ned flammer og få kjølt ned batteriet inntil kjedereaksjonen stopper.

Det er rapportert svært få hendelser hvor selve batteriet i elbilen har vært årsaken til brannen. Stort sett vil elbilbatterier kun brenne etter ytre, fysisk skade (kollisjon) eller meget kraftig varmeutvikling på utsiden av bilen. Ytre varmepåvirkning skal gjerne en del til.

Eksempelvis, da det brant et stort parkeringshus på Sola Lufthavn for et par år siden var det faktisk ingen batteripakker som tok fyr, på tross av at det var masse elbiler som sto parkert i parkeringshuset som brant.


Flere kunnskapsartikler

Ønsker du tilbud på brannvernkurs for din arbeidsplass?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov.

nettkurs brannvern