Nettkurs for brannvern

At ansatte på en arbeidsplass er godt informert om rutiner og handlinger ved en eventuell brann er svært viktig. Bygninger som er klassifisert som høy risiko har krav om at det skal gjennomføres øvelser minst en gang i året. Når en arbeidsplass har opptil flere vikarer og nyansettelser igjennom et år så er det viktig at også disse får gjennomgått brannvernopplæringen innen kort tid etter at de har begynt i jobben.

Et nettkurs for brannvern er da et godt alternativ til brannvernopplæring. Det sørger for en raskt, effektiv og dokumentert opplæring av de ansatte på en hvilken som helst arbeidsplass. 

Brannportal tilbyr unikt nettbasert e-læring. Skreddersydd for hver enkelt arbeidsplass slik at du får maks utnyttelse av vår tjeneste.

Regler om brannvernopplæring

I veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 3 - 3 står det følgende:

I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid.

Det vil si at de ansatte skal ha opplæring i de følgende tema:

 • Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet
 • Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket
 • Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet
 • Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter
 • Grunnopplæring i bruk av slokkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning
 • Branninstrukser og beredskapsplaner

Vårt nettkurs for brannvern kan hjelpe deg med å dekke disse punktene, samtidig som du får dokumentert opplæringen hos dine ansatte. Nettkurset er også effektivt og tidsbesparende for de arbeidsplassene som ofte har vikarer. 

Nettkurs brannvern

Hva er Brannportal?

Brannportal.no er en plattform for digital opplæring av brannvern. Vi tilbyr nettkurs for sykehjem, sykehus, hoteller og andre bedrifter. Vi har ikke ett kurs som dekker alle sektorer, men vi skreddersyr hvert kurs til den enkelte kunde. Dette mener vi gir best mulig opplæring og du er sikker på at innholdet i nettkurset dekker det som gjelder for din arbeidsplass.

Innholdet i nettkurset består av videoer som er delt opp i temaer som dekker det hver enkelt arbeidsplass har krav på at de ansatte skal lære. Videoene er korte og kursdeltagerne må svare på noen spørsmål etter hver video relatert til temaet de nettopp lærte om.

Hvordan vårt nettkurs for brannvern bygget opp

Vanligvis er nettkursene for brannvern delt opp i følgende tre moduler:

Modul 1

Spesifikt for din arbeidsplass. Inneholder alt det dine ansatte har krav på å lære av rutiner og forebygging av brann.

Modul 2

Gir en grunnleggende forklaring av brannrøyk, branntrekanten og riktig bruk av brannslukningsutstyr.

Modul 3

Forklarer om bygningsfysikk. Gir en forståelse om sprinkleranlegg, risikoklasser av bygg og hvordan bygg kan oppføre sed ved en brann.

Under hver modul så ligger det temaer som omhandler f.eks. rømningsveier, branntavle, evakuering, osv. Mengden av disse temaene varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass.

Det er selvfølgelig opp til deg om du vil ha flere moduler eller hvor omfattende nettkurset skal være. Ta gjerne en prat med oss på hvordan vi best mulig kan bygge opp ditt nettkurs for brannvern.

nettkurs brannvern

Hvordan lages nettkurset?

Modul 1 av nettkurset blir vanligvis filmet på arbeidsplassen. På den måten kjenner de ansatte seg lett igjen i læringsmaterialet og det gjør det enklere å forstå relativt til der de arbeider.

Vi vil på forhånd diskutere i samarbeid med deg om hva du vil ha med og vi kan komme med anbefalinger om hvilke temaer nettkurset burde dekke.

I etterkant av filmingen vil vi redigere materialet opp i temaer og lage spørsmål for hvert enkelt tema. Hvert spørsmål vil gi kursdeltagerne en forklaring på hvorfor svaret er riktig.

Deretter vil alt av det ferdige materialet bygges inn i et nettkurs. Du får mulighet til å teste kurset og forandringer kan gjøres før det lanseres.

Etter at nettkurset er ferdig

Når kurset er lansert kan vi legge inn alle de ansatte som skal ta nettkurset, eller du kan gjøre det selv. Du vil ha full kontroll over kurset og det vil gi den en innsikt i hvordan hver enkelt ansatt gjør det på hvert enkelt tema. Dette er noe du kan gjøre med nettkurs for brannvern fra Brannportal:

 • Legge til eller fjerne ansatte
 • Se en detaljert oversikt over fremdriften til de ansatte
 • Tilbakestille fremdriften til alle eller enkelte personer
 • Hente ut resultater og annet data
 • Få en automatisk beskjed når noen har fullført kurset
 • Kontakte alle i kurset direkte via e-post

Ta en uforpliktende prat med oss om nettkurs for brannvern

Vår kompetanse

Brannportal startet opp i tidlig 2020 med hjelp fra Innovasjon Norge av Marketmap AS. Vi er et lite selskap, men sitter på god kompetanse innen brann og sikkerhet da vår daglig leder Eirik Bækken som er deltidsbrannmann i Os kommune og har arbeidet i militæret.

Marketmap er et digital markedsføringsbyrå som har mange video og web-relaterte prosjekter. Og derfor ble Brannportal til, et produkt av vår kompetanse innen brann og redning og vårt arbeid innen video og webdesign.

Lyst til å se hvordan kurset fungerer?

Skriv inn e-posten din under så sender vi deg en link til vårt demokurs. Da vil du få se hvordan kurset fungerer i praksis.