Førstehjelpskurs på nett

Å hjelpe er ikke et valg - det er en plikt vi har!
Vårt digitale førstehjelpskurs er utviklet for å gi deg som førstehjelper en trygg base å jobbe ut i fra om du havner i en situasjon der det blir nødvendig å hjelpe andre.
I vår digitale kursportal tilbyr vi et kurs som er lett tilgjengelig for alle, byr på fleksibel gjennnomføring, samt grundig opplæring iht. Norsk standard.

Som bedriftskunde har du og muligheten til å gå inn på en årlig opplæringsavtale

  • Ingen krav til forkunnskaper
  • Utviklet på Norsk standard SN-NSPEK-10501
  • Interaktivt innhold med spørsmål og videoinnhold
  • Tilgjengelig på mobil | nettbrett | desktop

Bestill førstehjelpskurs

Ditt navn*
Din e-post*
Telefon*
Antall ansatte*
Virksomhet*
  • Dokumentert opplæring
  • Full kontroll over ansatte med kontrollportal
  • Ta kurset i et tempo som passer din arbeidshverdag

Få øyeblikkelig tilgang til nettkurset

Pris per person: kr 940,- inkl. mva.

  • Øyeblikkelig tilgang til kurset
  • Kursbevis
  • Ta kurset når som helst

Dette inneholder førstehjelpskurset

Førstehjelpskurset inneholder totalt 24 temaer, alle med hver sin instruksjonsvideo og tilhørende spørsmål.

Modul 1 - Orientering og kompetansekrav

I denne modulen blir du introdusert for grunnleggende førstehjelpsprinsipper. Du vil lære viktigheten av førstehjelp, hvordan du handler sikkert i nødsituasjoner, effektiv varsling av nødetatene og hvordan du håndterer et skadested.


Dette danner grunnlaget for din førstehjelpsopplæring og forbereder deg på å respondere på en rekke nødsituasjoner.

Modul 2 - Pasientundersøkelse

I denne modulen vil du lære viktige teknikker for å trygt flytte en skadet person, samtidig som du utfører en ABCDE-undersøkelse. Dette er avgjørende for å vurdere skadens alvorlighetsgrad og gi riktig førstehjelp.

Modul 3 - Pasientbehandling

Modul 3 gir deg god opplæring i behandling av ulike type skader. Du vil blant annet lære hvordan du håndterer store pågående blødninger, indre blødninger, brannskader, bruddskader og hvordan du gir førstehjelp til bevisstløse personer. 

Modul 4 - Akutte sykdommer

Her vil du få kunnskap og ferdigheter i å håndtere akutte sykdommer som kan oppstå plutselig. Du vil lære om gjenkjennelse og førstehjelp for hjerteinfarkt og hjerneslag, som begge er alvorlige medisinske nødsituasjoner. Modulen dekker også viktige aspekter av diabetesbehandling og håndtering av epileptiske anfall.

Modul 5 - HLR

Denne modulen er dedikert til hjerte-lungeredning (HLR), en kritisk ferdighet som kan redde liv i tilfelle hjertestans. Du vil lære de nødvendige trinnene for effektiv HLR, inkludert kompresjoner og kunstig åndedrett.

Kurs basert på norsk standard

Vårt nettkurs i førstehjelp er grundig forankret i SN-NSPEK 10501 - den norske standarden for førstehjelp i arbeidslivet. Denne standarden er et viktig skritt mot å øke kompetansen i førstehjelp og redde liv i arbeidsmiljøet.

SN-NSPEK 10501 er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og har som mål å definere hva ansatte bør kunne etter å ha fått førstehjelp og hvordan denne opplæringen bør leveres. Dokumentet gir klare retningslinjer for grunnleggende førstehjelpsopplæring i arbeidslivet og fungerer som en retningsviser for hvordan ansatte skal kunne håndtere nødsituasjoner på arbeidsplassen.

Basert på denne standarden har vi utviklet et nettkurs som tilfredsstiller krav til grunnleggende førstehjelp og som du som arbeidsgiver med trygghet kan gi til dine ansatte.

Møt din instruktør

Vår instruktør for dette førstehjelpskurset er utdannet sykepleier og jobber som ambulansearbeider på Røros. Per Ivar skal ta deg trygt gjennom kurset og lære deg ny og verdifull kunnskap.

Per Ivar Lundli

Sykepleier og paramedic

Spørsmål og svar

Hva koster nettkurset?

Nettkurset koster 940 kr inkl. mva. per person. Hver deltager trenger en lisens for å få tilgang til innholdet i kurset. For større bedrifter tilbyr vi egne avtaler. Ta kontakt for mer informasjon.

Hvor mange lisenser kan jeg kjøpe?

Vi har ingen begrensninger på hvor mange lisenser du kan kjøpe. Hos oss kan du betale for akkurat så mange lisenser som du måtte trenge.

Hvor lenge varer nettkurset?

Førstehjelpskurset tar ca. 45 minutter å fullføre. Du kan fint ta pauser å komme tilbake senere. Kurset vil lagre all fremdrift slik at du kan starte opp igjen der du slapp forrige gang.

Trenger jeg noen forkunnskaper?

Nei, du trenger ingen forkunnskaper. Vårt førstehjelpskurs passer for alle.

Kan jeg gjennomføre kurset når som helst?

Ja, du kan gjennomføre kurset når det passer deg. Nettkurset lagrer all fremdrift du gjør slik du fint kan komme tilbake å fullføre kurset når som helst.

Hvordan er nettkurset bygget opp?

Nettkurset inneholder indstruksjonsvideoer og medfølgende spørsmål som må besvares etter deltageren har sett videoen. 

Finnes kurset også på engelsk?

Ja, vårt førstehjelpskurs har engelske undertekster og grafiske elementer både på norsk og engelsk.