De fleste er kjent med pulverapparat og kanskje til og med skumapparat som slokkemiddel. Men viste du at det finnes flere typer slokkemiddler? Gasser som slokkemiddel setter stort sett lite spor etter seg og har liten forurensing. 

Generelt blir gasser brukt som slokkemiddel på elektriske installasjoner, men den kan også brukes på væsker.

Karbondioksid CO2

Karbondioksid er en ikke-brannbar gass og leder ikke elektrisk strøm. Den er ca. 1,5 ganger tyngre enn luft og går over til væske-form ved moderat trykk. Det fine med CO2 som slokkemiddel er at det ikke forurenser eller setter spor etter seg.

Gassen er kald når den kommer ut og kan skape frostskader hvis den havner i kontakt med personer. Kvelning kan også oppstå i løpet av kort tid ved høy konsentrasjon av CO2.

Bruksområder

Brukes som ofte til slokking av brann i væsker, gasser og elektriske anlegg. Karbondioksid blir ofte brukt i serverrom, maskinrom eller i rom med mange elektriske installasjoner. Ventilasjon kan påvirke C02. Den egner seg relativt dårlig ved glødbranner.

CO2-slokker

Bilde: Firesafe

Halongass

Halogener er en betegnelser på en gruppe ikke-metalliske grunnstoffer som for eksempel fluor, klor og jod. Halongass som slokkemiddel ble forbudt etter år 2000 på grunn av miljøproblemer i forbindelse med haloner. Før dette var typer som Halon 1211 og Halon 1301 en del brukt og hadde en veldig god slokkeeffekt.

Halon er svært giftig og kan gi store helseskader.

Bruksområder

Tidligere var Halongass mye brukt i serverrom og andre rom med mange elektriske installasjoner. Det setter ikke mange spor etter seg, men kan påvirkes av ventilasjon.

Inergen

Inergen er et registrert varemerke. Dens sammensetning består av 52% Nitrogen, 40% Argon og 8% Karbondioksid.

Inergen fungerer på den måte at den fortrenger oksygen og kveler brannen. Dette kan skje via et rørsystem som fører gassen inn i et rom. Gassen blir lagret på trykkflasker med et trykk på 150 til 200 bar.

Bruksområder

Inergen brukes på samme måte som CO2 og Halongass.

Del med noen du kjenner

Les flere nyttige artikler på vår kunnskapsportal


Flere kunnskapsartikler

Ønsker du tilbud på brannvernkurs for din arbeidsplass?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov.

nettkurs brannvern