Det er ganske stor forskjell både i ansvar og myndighet for brannvernledere, men det er viktig at ansvaret man tillegges svares opp med myndighet til å følge dette ansvaret opp på en tilfredsstillende måte.
Under er en typisk instruks man forholder seg til som brannvernleder:

  • Ansvar for brannvernopplæring av de ansatte og dokumentasjon av dette
  • Ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere brannøvelser 
  • Ansvar for å branninstruks ved arbeidsplassen 
  • Ansvar for teknisk kontroll av slukkemidler/ egenkontroll (brannslanger, brannapparat og sprinkelanlegg, brannutstyr). Som regel benyttes eksterne og autoriserte selskaper for å utføre kontroll, men brannvernleder må følge opp utføring og koordinering av dette arbeidet
  • Følger opp oppdukkende brannvernutfordringer i hverdagen 

For å kunne ivareta alle de ovennevnte oppgavene så kreves det faktisk at man får tid til å gjøre det. Det kan også være lurt å løfte kompetansen på brannvern litt, spesielt hvis man ikke har eller har hatt en jobb innenfor faget. Det kan også være lurt å lage seg en sjekkliste for brannvern eller et årshjul. Da er det lettere å holde kontroll på de ulike oppgavene. 

Hvordan Brannportal hjelper brannvernledere

Brannportal kan hjelp deg ganske enkelt med 3 av disse 5 punktene. Vi kan lage nettbasert kurs i brannvern for dine ansatte, skreddersydd for akkurat din arbeidsplass. Vi kan gjøre deg bedre til å lage og gjennomføre brannøvelser gjennom vårt nettbasert brannvernlederkurs. Og sist, men slettes ikke minst, vi er ganske gode på å skrive branninstrukser som faktisk fungerer når det bokstavelig talt brenner. 

Brannvernkurs personlig

Brannvernlederkurs

Brannvernlederkurset setter deg i stand til å kartlegge det systematiske sikkerhetsarbeidet ved din virksomhet.

Men det å være brannvernleder er ofte ganske langt utenfor det faget man utøver til daglig, kanskje er man egentlig sykepleier eller førskolelærer. I mange tilfeller da er det lett for å bli litt bekymret for dette ansvaret og forventningene som følger med tittelen. Det er ingen som forventer at du skal kunne røykdykke, drive kompleks innsatsledelse eller har svaret på alt innenfor brannvern. Folk forventer at gjør en innsats og tar ansvaret alvorlig. Så er det lov å si at man «ikke vet» hvis folk har spørsmål, så lenge man også sier «det skal jeg finne ut!». Også må du selvfølgelig finne det ut og svare opp forespørselen.

Hvordan man bekler rollen som brannvernleder er noe vi bruker en del tid på i vårt kurs for brannvernledere


Flere kunnskapsartikler

Ønsker du tilbud på brannvernkurs for din arbeidsplass?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov.

nettkurs brannvern