I Norge er det påbudt med slokkemiddel der du bor og sover. Husk at dette også gjelder i fritidsbolig og hytter. Kravet for fritidsbåt og campingenhet er annerledes. Men installer slokkemiddel alle steder der du sover.

Krav for boliger

Slokkemidler skal være tilgjengelig rundt i hele boligen eller boenheten din. Du skal du ha en håndslokker som er 6 kg pulver, eller 6 liter skum med minimum slokkeeffekt 21A. Begge disse slukkeapparatene tømmes på ca. 15. sekunder. De skal være røde, lett tilgjengelige og henge på veggen. 

Disse kan erstattes med husbrannslange som er tilkoblet vann, eller branntrommel (stor brannslange) som borettslaget og boligsameier ofte har i fellesganger.

Brannklasser og riktig slokkemiddel

 Bokstavene på etiketten på apparatet forteller hvilke typer branner de egner seg til å slukke:

  • Klasse A – Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.
  • Klasse B – Mot brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling etc.
  • Klasse C – Mot brann i gasser som propan, butan, metan etc.
  • Klasse D – Mot brann i metaller (lite brukt)
  • Klasse F – Mot brann i matoljer

På pulverapparatet står det ABC. Det kan du bruke på de fleste branner som oppstår i et hjem. Også på komfyren. Pulver har lenger kastelengde enn skum.

På skumapparatet står det AB. Siden skum inneholder vann kan du ikke bruke det på branntilløp som oppstår på komfyren der det er fett og matolje.

Viktige hensyn

Viktige hensyn når du velger riktig slukkeapparat

Når du velger brannslukker, er det viktig å vurdere potensielle konsekvenser og utfordringer knyttet til bruken av ulike typer slukkemidler. Pulverapparater kan for eksempel føre til sekundærskader og økte tap på grunn av pulverstøv som trenger inn i apparater, tekniske installasjoner, møbler og tilstøtende rom. Dette kan kreve grundig rengjøring og vedlikehold i etterkant av brannslukkingen. På den annen side inneholder skumslokkere lettskum og vann, som enkelt kan tørkes opp etter bruk, og dermed begrenser omfanget av eventuelle skader eller behov for rengjøring.

Det er også viktig å være oppmerksom på at bruken av husbrannslanger må utføres med forsiktighet, spesielt når det gjelder branner med fett og matolje. Selv om vann kan være et effektivt slokkemiddel for visse typer branner, kan det føre til farlige situasjoner hvis det brukes feilaktig på branner med fett, da dette kan forårsake flammende sprut og spredning av brannen.

Ved å ta hensyn til disse faktorene og følge produsentens anbefalinger og brannsikkerhetsprotokoller, kan du sikre at du tar de riktige valgene når det gjelder brannslukking i ditt hjem eller fritidsbolig.

Kontroll og krav

Alle brannslukkere skal kontrolleres av autoriserte fagfolk hvert 5.år og ha service hvert 10.år (NS-3910). Ved hver kontroll skal dato for kontrollen/servicen og godkjenningen merkes på brannslokkeren slik at alle til enhver tid kan sjekke status.

Alle virksomheter skal ha brannslukker. Brannkonseptet legger til grunn hvor de skal plasseres. Kontroll, service og vedlikehold skal følge leverandørens anbefalinger eller NS-3910. Virksomhetens risikovurdering kan resultere i at kontroll eller egenkontroll må utføres hyppigere.

Du fikk ikke et klart svar på hvilket slokkemiddel du skal velge. Men informasjon om de ulike som du kan velge mellom. Det er opp til deg å vurdere risikoen og ta et valg. Det eneste som er sikkert er at du ikke kan velge det bort.


Flere kunnskapsartikler

Ønsker du tilbud på brannvernkurs for din arbeidsplass?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov.

nettkurs brannvern