Alle boliger, fritidsboliger og selvfølgelig arbeidsplasser skal ha godkjente slokkeutstyr. Slokkeutstyr man vanligvis finner i hjemmet er enten et pulverapparat eller en brannslange. Pulverapparatet må ha minst 6 kilo med ABC-pulver og husbrannslangen må nå til alle rom hvis du bare har en. Et annet type slokkeutstyr man finner i hjemmet er skumapparat.


Du burde regelmessig kontrollere slokkeutstyret du har i hjemmet, på hytta eller andre steder. Hvor ofte man burde kontrollere slokkeutstyret varierer fra hvilken type du har.

Slik sjekker du pulver- og skumapparat

 1. 1
  Pulverapparat trenger et visst trykk for å fungere slik det skal. Kontroller derfor at pilen på trykkmåleren peker på det grønne feltet.
 2. 2
  Sjekk at splinten fortsatt står i.
 3. 3
  Snu pulverapparatet opp-ned noen ganger slik at det ikke oppstår klumper.
 4. 4
  Inspiser beholderen og slangen. Er slangen hel? Er beholderen uten rust eller andre skader?
 5. 5
  Sørg for at pulverapparatet ikke blokkeres av noen andre gjenstander og at den enkelt kan hektes av braketten.

Slik sjekker du husbrannslangen

 1. 1
  Rull ut hele slangen.
 2. 2
  Skru på kranen og sjekk om vannet kommer ut som det skal.
 3. 3
  Inspiser at slangen er hel og inntakt uten sprekker.

Service av slokkeapparat

Pulverapparat burde sendes på service og bli kontrollert av fagpersoner hvert 10. år. Skumapparat trenger noe hyppigere kontroll på hvert 5. år.

Du kan finne ditt nærmeste godkjente servicesenter for slokkeapparat på rvb.no.

Del med noen du kjenner

Les flere nyttige artikler på vår kunnskapsportal


Flere kunnskapsartikler

Ønsker du tilbud på brannvernkurs for din arbeidsplass?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov.

nettkurs brannvern