Brannvern for hotell

Hotellvirksomhet betyr gjester – mange gjester. Disse menneskene er gjerne på ferie eller jobbreise, og forventer ofte en standard som imøtekommer deres behov. Et behov de kanskje ikke er så bevisst på før det faktisk skjer, er sikkerhet og trygghet ved brann. Følg opp dine ansatte ved å gi dem brannvernopplæring gjennom Brannportal, og du kan være trygg på at en eventuell brann ved ditt hotell håndteres etter beste evne.

Brannvern for hotell

Bruker du alt for mye tid og resurser på å gå igjennom rutiner for brannvern til ansatte og vikarer?

Brannportal skreddersyr nettkurs som forbedrer brannvernrutinene på hoteller. Igjennom Brannportal får ditt hotell et nettkurs som tar for seg de unike problemstillingene som kan oppstå ved et brannforløp på arbeidsplassen din.

Med Brannportal sparer du tid og ressurser på brannvernopplæringen. La oss lære opp dine ansatte med engasjerende videoinnhold og spørsmål som kontrollerer at brukeren har lært det han eller hun skal lære når det kommer til brannvern for hotell.

Hva er brannportal?

Vi i Brannportal vil forbedre brannvernrutiner rundt om på norske hoteller. Vi ønsker at alle ansatte og midlertidige vikarer skal få god nok informasjon om brannvern på sin arbeidsplass slik at de er i stand til å takle krevende situasjoner som måtte oppstå. 

Brannvern sykehjem

Forskrift om om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 3 - 3

I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de setter i arbeid.

Få et innblikk i nettkurset for brannvern

Ønsker du å se hvordan et nettkurs i brannvern for hotell fungerer i praksis? Vi tar gjerne en uforpliktende gjennomgang sammen med deg over Microsoft Teams eller et fysisk møte om du heller foretrekker det.

Se demokurset

Nettkurs bygget for deg

Kurset er konstruert med instruksjonsvideoer som gjennomgår aktuelle temaer og krav som ansatte skal kunne. For hver leksjon følger spørsmål som tester deltagernes kunnskap.

Det unike med vårt nettkurs er at vi skreddersyr opplæringen til akkurat din arbeidsplass. Gjennom videoinnhold og animasjoner sikrer vi en digital, med samtidig ekte og virkelighetsnær opplæring for alle barnehageansatte.

Alle leksjonene kan redigeres og oppdateres etter behov, og du som arbeidsgiver har full kontroll over kursdeltagere og kurset i seg selv.

Kurset er i hovedsak bygget opp med tre moduler, men dette kan endres etter behov.

 • Modul 1

Spesifikt for din arbeidsplass. Inneholder alt det dine ansatte har krav på å lære av rutiner og forebygging av brann.

 • Modul 2

Gir en grunnleggende forklaring av brannrøyk, branntrekanten og riktig bruk av brannslokningsutstyr.

 • Modul 3

Gir en forståelse om sprinkleranlegg, risikoklasser av bygg og hvordan bygg kan oppføre sed ved en brann.

Hva lærer man?

 • Riktig bruk av slokkeutstyr
 • Forståelse av brannrøyk og hvor skadelig den er
 • Gjennomgang av branntrekanten
 • Hva er overtenning
 • Hva er risikoklasser
 • Brannsikkerhet i bygninger
 • Hvordan et bygg kan forhindre spredning av brann
 • Hvordan sprinkleranlegg fungerer
 • Brannforebyggende rutiner på din arbeidsplass
 • Evakuering
 • Hvordan man bruker branntavla
 • Slokkeutstyr på din arbeidsplass
 • Unike problemstillinger på din arbeidsplass 

Siden vårt nettkurs er skreddersydd er det fullt mulig å legge til temaer som ikke er listet opp her.

Vil du vite mer om hvordan Brannportal kan hjelpe forbedre brannvernrutinene på hotellet ditt?

Hvorfor burde du velge Brannportal?

Vi lever i en digital verden hvor mer av dette vil være fremtiden. Den skreddersydde innholdsproduksjonen forenkler hele opplæringsprosessen og ikke minst opplevelsen til de ansatte. De får den oppfølgingen de trenger på enklest mulig måte og du som arbeidsgiver vil føle deg tryggere på at de ansatte kan brannvernrutinene og ikke minst sparer du dyrebar tid på opplæringen.

Hvordan vi effektiviserte brannrutinene hos Bergstadens Hotel

Bergstadens Hotel ligger i verdensarven Røros og har ca. 60 ansatte. I liket med mange andre hotell har de sesongarbeidere som også trenger opplæring i brannvernrutinene på hotellet. Dette krevde en del tid som kunne vært brukt på en mer konstruktiv måte.

Brannportal ble kontaktet og invitert til å pressesentere portalen for Bergstadens Hotel. De likte konseptet til brannportal og det ble dermed satt i gang en innholdplan som skulle dekke de rutinene og kravene hotellet har på opplæring av brannvern for ansatte.

Filming av temaene ble gjort på hotellet slik at alt skal være lett gjenkjennelig for de ansatte. Dette gjør Brannportal for alle kurs. Deretter ble temaene redigert og plassert inn i et nettkurs med spørsmål som de ansatte må svare riktig på for å få godkjent opplæringen.

Brannportal sparer tid og penger for Bergstadens Hotel ved å effektivisere brannvernrutinene, samt at de får dokumentert at alle ansatte kan prosedyrene rundt brannvern på hotellet.