1. Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig

Som eier av en bolig eller fritidsbolig er det lurt å ha et forhold til brannvern og grunnleggende kunnskaper om brann og slokkemidler. I dag kan den type kunnskap enkelt tilegnes gjennom brannvernkurs eller som Webinar.

Du som eier av en bolig eller fritidsbolig skal sørge for at byggverket har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Som eier skal du og sørge for at boligen eller fritidsboligen er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

  • Formfast brannslange med innvending diameter på minst 10mm fast tilkoblet vannforsyningsnett
  • Pulverapparat på minst 6kg med ABC-pulver
  • Skum- eller vannapparat på minst 9 liter
  • Skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivtetsklasse på minst 21A
  • Annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet

Videre skal du som eier sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boligen, eller fritidsboligen blir kontrollert ved funksjonsprøver eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

2. Tilrettelegging for manuell slokking

Byggverk skal være tilrettelagt for effektiv manuell slokking av brann, slik at personer i byggverket skal kunne slokke et branntilløp i en tidlig fase. Brannslanger og håndslokkeapparater er egnede slokkemidler for de fleste branner, men ved spesielle risikoer som brann i frityrolje kan det være behov for andre type slokkemidler.

Brannslokkeutstyret skal være plassert slik at slokkeinnsatsen blir effektiv. Det vil si at det må være plassert slik at brukeren lett kan finne frem til det og kunne og muligheten til å slokke branntilløpet i startfasen før det utviklet seg til en større brann. Plassering må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut i fra behov, planløsning og andre faktorer som spiller inn på evnen til å utføre hurtig førstehåndsinnsats for å ivareta liv, helse og materielle verdier.


Flere kunnskapsartikler

Ønsker du tilbud på brannvernkurs for din arbeidsplass?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov.

nettkurs brannvern