Brannvern for hotell og andre overnattingssteder

Hotellvirksomhet betyr gjester – mange gjester. Disse menneskene er gjerne på ferie eller jobbreise, og forventer ofte en standard som imøtekommer deres behov. Et behov de kanskje ikke er så bevisst på før det faktisk skjer, er sikkerhet og trygghet ved brann. Følg opp dine ansatte ved å gi dem brannvernopplæring gjennom Brannportal, og du kan være trygg på at en eventuell brann ved ditt hotell håndteres etter beste evne.

 • Gi dine ansatte full brannvernopplæring
 • Dokumentert opplæring
 • Skreddersydd for ditt hotell

Få et uforpliktende tilbud på brannvernkurs

Navn
E-post
Telefon (valgfritt)
Navn på arbeidsplass
Antall ansatte

Bruker du alt for mye tid og resurser på å gå igjennom rutiner for brannvern til ansatte og vikarer?

Utfordringene med brannvernopplæring på hoteller

Vi i Brannportal vil forbedre brannvernrutiner rundt om på norske hoteller og andre arbeidsplasser. Vi ønsker at alle ansatte og midlertidige vikarer skal få god nok informasjon om brannvern på sin arbeidsplass slik at de er i stand til å takle krevende situasjoner som måtte oppstå. 

Dette gjør vi gjennom skreddersydd opplæring som tar for seg brannrutiner, evakuering, bruk av slokkemidler og mye, mye mer.

Hoteller plasseres i risikoklasse 6 som betyr at det har en stor risiko for tap av menneskeliv og materielle verdier. Det er derfor viktig at hoteller og andre overnattingssteder har et system på plass med brannvernopplæring.

Kjente utfordringer:

 • Tid og sted for å samle ansatte til opplæring
 • Opplæring av sesongarbeidere og nyansatte
 • Kostbart å sende ansatte på kurs
 • Sikre standardisert opplæring av alle ansatte
 • Ofte krevende å føre dokumentasjon på opplæring
 • Ressurskrevende
Brannvern hoteller

Hvordan Brannportal kan hjelpe ditt hotell med brannvern

På hoteller oppstår det gjerne ulike situasjoner relatert til brannsikkerhet. Det kan være gjester som trykker på en manuell melder, eller røyker på rommene. Da er det viktig at de ansatte vet hvordan de skal håndtere de ulike situasjonene.

Brannportal løser disse problemene med skreddersydd brannvernkurs som tar for seg de ulike problemstillingene ved ditt hotell eller overnattingsted. Kursene består av videoinnhold som spilles inn på ditt hotell og tilpasses etter branntekniske installasjoner, branninstruks, evakueringsstrategier og brannvernrutiner. Vi kartlegger og tilpasses ditt hotell.

Et virkelighetsnært og målrettet brannvernkurs tilpasset ditt hotell gjør opplæringen lett for både ledere og ansatte.

Virksomhetsledere får i tillegg tilgang til en kontrollportal som gir de full oversikt over hvem som har fullført. Der kan man også legge til og fjerne ansatte samt eksportert resultater og fremdrift.

-Dokumentert brannvernopplæring for hoteller gjort fleksibelt og enkelt

Modul 1

Grunnleggende kunnskap 

Gjennomgang av grunnleggende brannteori og forebyggende arbeid

Modul 2

Brannrunde

Skreddersydd innføring i plassering og bruk av lokale brannsikringstiltak

Modul 3

Handling ved brann

Skreddersydd innføring i blant annet branninstruks, branntavler og evakueringsstrategier

Dette er noe av det de ansatte lærer

Brannportal er skreddersydd som betyr at kurset for ditt hotell kan inneholde unike temaer som ikke er listet opp her

 • Brannteori
 • Vanlige brannårsaker
 • Forebyggende sikkerhetskultur
 • Passive brannsikringstiltak i bygget
 • Aktive brannsikringstiltak i bygget
 • Bruk av slukkemidler
 • Branninstruks & førstehåndsinnsats
 • Bruk av brannvarslingsanlegg
 • Evakueringsstrategier og rømningsveier
Brannvernkurs på mobil

Fordelene med Brannportal

 • Sparer deg for tid og resurser
 • Nettbasert brannvernopplæring
 • Tilgjengelig på mobil, nettbrett og PC
 • Rask og effektiv opplæring av hotellansatte og vikarer
 • Skreddersydd løsning som tilpasses overnattingsstedet
 • Virkelighetsnær og målrettet  brannvernopplæring
 • Tilpasset hoteller og overnattingssteder
 • Dokumentert opplæring

Ønsker du tilbud på brannvernkurs?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov

nettkurs brannvern