Brannvern for sykehjem og helseinstitusjoner

Med sykehjem tar vi vare på den eldre generasjonen. De er grunnen til at vi alle er her, og fortjener å bli godt ivaretatt – også når det gjelder brannvern. Ved å ta i bruk Brannportal for å styrke dine ansattes kompetanse på dette ved ditt sykehjem, garanterer vi også ansatte som er vel beredt dersom en brannulykke faktisk skulle inntreffe.

 • Dokumentert brannvernopplæring
 • Sparer deg for tid og ressurser
 • Skreddersydd for ditt sykehjem eller helseinstitusjon

Få et uforpliktende tilbud på brannvernkurs

Navn
E-post
Telefon (valgfritt)
Navn på arbeidsplass
Antall ansatte

Utfordringer med brannvernopplæring på sykehjem

Brannvern på sykehjem skal man ta på alvor. Det kan befinne seg mange eldre som ikke er i stand til å komme seg ut selv og må ha hjelp til evakuering om det skulle oppstå en brann. Det er da viktig at alle ansatte får en grundig opplæring i blant annet evakuering.

Det er som ofte mange vikarer innom et sykehjem i løpet av året. Alle må ha opplæring i brannvern før de begynner, men det er ikke alltid lett. Det er tidkrevende å drive fysisk brannvernopplæring for alle ansatte som i tillegg kan være krevende å dokumentere.

Kjente utfordringer:

 • Ivareta sikkerhetsarbeidet innen brannvern
 • Utvikle og følge opp brannvernrutiner og instrukser
 • Identifisere brannfarer ved bruk av risikoanalyser
 • Sikre opplæring av ansatte
 • Gjennomføre brannøvelser
 • Dokumentering av det systematiske sikkerhetsarbeidet
Brannvern for sykehjem

Brannportal gjør brannvern til noe enkelt for ditt sykehjem

Brannvern på sykehjem kan være tids- og ressurskrevende for mange. Vikarer som er innom trenger umiddelbar opplæring i brannvernrutiner samtidig som alle faste ansatte skal ha gjennomført dokumentert brannvernopplæring en gang i året.

Brannportal løser disse utfordringene med et nettbasert kurs i brannvern for sykehjem. Kurset kan tas når som helst og hvor som helst. Du som virksomhetsleder skal være trygg på at alle dine ansatte har fått grundig opplæring i brannrelaterte temaer. Dette gir også en høy grad av fleksibilitet.

Det som gjør Brannportal unikt er at vi kartlegger og skreddersyr en digital brannvernopplæring som er tilpasset akkurat ditt sykehjem. Indstruksjonsvideoer som gjennomgår lovpålagte temaer som ansatte skal kunne eller ha kjennskap til spilles inn på din arbeidsplass slik at innholdet er relevant og virkelighetsnært. 

En annen ting som gjør Brannportal unik er vår kontrollportal. Den får alle ledere tilgang til som gjør at man får en helhetlig oversikt over hvem som har fullført kurset. Man kan også legge til og fjerne ansatte fra brannvernkurset.

-Dokumentert brannvernopplæring for sykehjem gjort fleksibelt og enkelt

Modul 1

Grunnleggende kunnskap 

Gjennomgang av grunnleggende brannteori og forebyggende arbeid

Modul 2

Brannrunde

Skreddersydd innføring i plassering og bruk av lokale brannsikringstiltak

Modul 3

Handling ved brann

Skreddersydd innføring i blant annet branninstruks, branntavler og evakueringsstrategier

Dette er noe av det de ansatte lærer

Vårt nettkurs er skreddersydd som betyr at ditt sykehjem kan inneholde unike temaer som ikke er listet opp her.

 • Brannteori
 • Vanlige brannårsaker
 • Forebyggende sikkerhetskultur
 • Passive brannsikringstiltak i bygget
 • Aktive brannsikringstiltak i bygget
 • Bruk av slukkemidler
 • Branninstruks & førstehåndsinnsats
 • Bruk av brannvarslingsanlegg
 • Evakueringsstrategier og rømningsveier
Brannvernkurs på mobil

Fordelene med Brannportal

 • Sparer ditt sykehjem for tid og ressurser
 • 100% digitalt
 • Tilgjengelig på alle enheter
 • Rask og effektiv opplæring av ansatte og vikarer
 • Skreddersydd løsning som tilpasses sykehjemmet
 • Virkelighetsnær og målrettet brannvernopplæring
 • Passer til kommunale og private institusjoner
 • Dokumentert opplæring som tilfredsstiller lovpålagte krav.

Hvordan vi effektiviserte brannrutinene hos Verjåtunet sykehjem og Tjønnmosenteret

Både Verjåtunet sykehjem og Tjønnmosenteret sykehjem brukte mye tid og ressurser på gjennomgang av brannvernrutiner ansatte, nyansatte og vikarer hvert år. Etter at de begge fikk sitt eget brannvernkurs tilpasset deres sykehjem har det blitt mye enklere å drive opplæring på akkurat dette temaet.

Verjåtunet sykehjem

Tjønnmosenteret sykehjem

Vi gjennomfører hvert år opplæring av ca. 100 ansatte. Hvert år skal alle disse gjennom oppfrisking av brannrunden på de ulike byggene. Pluss at vi har innom ca. 50 vikarer som også skal gjennom samme opplæring. Dette har vi benyttet mye tid og ressurser på da det er en person som til stadighet har gjennomført disse brannrundene fysisk med ulike grupper.

Største utfordringen vår har vært at vi ikke har fått til denne runden raskt nok med nyansatte og vikarer. Brann kan starte samme dag som en starter i ny jobb, derfor stresset vi dette med å få gjennomført brannrunde så raskt som mulig etter oppstart. Tross av det kunne det gå flere dager om ikke uker før vi fikk til det.

I denne sammenheng begynte vi å forhøre oss om en mulig digital brannrunde, da kom vi i kontakt med Eirik Bækken i Heliks AS som tente på ideen med en brannvernsfilm med etterfølgende Quiz. Denne er godkjenning på at hver enkelt har gjennomført brannopplæringen. Dokumentasjonen på gjennomført går til den enkelte avdelingsleder. Opplæringen er lagt inn i mottak av ny medarbeider som skjer første dag på jobb. Dette ble en god internkontroll for brannforebygging i vår organisasjon. Samtidig som den sparer oss for masse tidsbruk!

Vigdis Øvergård

Virksomhetsleder Os Sykehjem

Ønsker du tilbud på brannvernkurs for din arbeidsplass?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov.

nettkurs brannvern