Brannvern for bedrifter og industri

Å finne tid og ressurser til å gjennomføre brannvernopplæring i daglig virke er krevende.
Med Brannportal får du digital brannvernopplæring som er tilpasset brannvernrutiner, evakueringsstrategier og branntekniske installasjonerer ved din arbeidsplass.

Følg opp dine ansatte med å gi dem dokumentert opplæring gjennom Brannportal, og du kan være sikker på at dine ansatte blir tryggere og sikrere i å håndtere brann på arbeidsplassen.

 • Gi dine ansatte full brannvernopplæring
 • Dokumentert opplæring
 • Skreddersydd brannvernopplæring for din bedrift

Få et uforpliktende tilbud på brannvernkurs

Navn
E-post
Telefon (valgfritt)
Navn på arbeidsplass
Antall ansatte

Utfordringer med brannvern hos bedrifter

Vi i Brannportal ønsker at brannvernopplæringen skal være noe mer enn et kursbevis i en ringperm. Vi ønsker at alle ansatte skal få god opplæring slik at de føler seg trygg og sikker på arbeidsplassen sin. Brannvernopplæring er krevende på mange måter, men først og fremst er det både tids- og ressurskrevende for arbeidsgiver å gjennomføre. Det kan og være vanskelig å sikre en god nok opplæring i en hverdag der tiden ikke strekker til.

Desto viktigere er det å sikre en god og standardisert løsning for opplæring som får plass i en travel hverdag.

Kjente utfordringer:

 • Tid og sted for å samle ansatte til opplæring
 • Opplæring av sesongarbeidere og nyansatte
 • Kostbart å sende ansatte på kurs
 • Sikre standardisert opplæring av alle ansatte
 • Ofte krevende å føre dokumentasjon på opplæring
Brannvern for bedrift

Enkel og fleksibel opplæring for din bedrift

Brannportal leverer en fleksibel løsning som sikrer at du kan gjennomføre dokumentert brannvernopplæring for alle ansatte. Med brannvernkurs på nett får du samtidig høy grad av fleksibilitet som gjør at dine ansatte kan gjennomføre opplæringen når det passer best for den enkelte.

Det som er unikt med våre er kurs er at vi gir deg skreddersydd innholdsproduksjon som gjør kurset målrettet og virkelighetsnært for din bedrift. Brannportal sørger for at bedriften får god oppfølging på enklest mulig måte, og du som arbeidsgiver kan være trygg på at de ansatte for en god og standardisert opplæring innen brannvernrutiner som gjelder for akkurat din virksomhet, uten å bruke for mye tid og ressurser.

Nettkurset er konstruert med instruksjon videoer som gjennomgår lovpålagte temaer som ansatte skal kunne eller ha kjennskap til. For hver leksjon følger kontrollspørsmål for å sikre at de ansatte innehar god nok kunnskap knyttet til bedriftens rutiner for brannvern. Vi kartlegger blant annet branntekniske installasjoner, branninstruks og evakueringsstrategier for å tilpasse brannvernkurset etter faktiske behov, og du som arbeidsgiver kan få full kontroll over ansatte med tilgang til egen kontrollportal.

-Dokumentert brannvernopplæring for bedrifter gjort fleksibelt og enkelt

Modul 1

Grunnleggende kunnskap 

Gjennomgang av grunnleggende brannteori og forebyggende arbeid

Modul 2

Brannrunde

Skreddersydd innføring i plassering og bruk av lokale brannsikringstiltak

Modul 3

Handling ved brann

Skreddersydd innføring i blant annet branninstruks, branntavler og evakueringsstrategier

Dette er noe av det de ansatte lærer

Brannportal er skreddersydd som betyr at kurset for din bedrift kan inneholde unike temaer som ikke er listet opp her

 • Brannteori
 • Vanlige brannårsaker
 • Forebyggende sikkerhetskultur
 • Passive brannsikringstiltak i bygget
 • Aktive brannsikringstiltak i bygget
 • Bruk av slukkemidler
 • Branninstruks & førstehåndsinnsats
 • Bruk av brannvarslingsanlegg
 • Evakueringsstrategier og rømningsveier
Brannvernkurs på mobil

Fordelene med Brannportal

 • Tids- og ressursbesparende for virksomheten
 • Nettbasert brannvernopplæring
 • Tilgjengelig på mobil, nettbrett og PC
 • Rask og effektiv opplæring av ansatte og vikarer
 • Skreddersydd løsning som tilpasses virksomheten
 • Virkelighetsnær og målrettet  brannvernopplæring
 • Passer til kommunale og private institusjoner, bedrifter og hoteller
 • Dokumentert opplæring som tilfredsstiller lovpålagte krav.

Ønsker du tilbud på brannvernkurs?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov

nettkurs brannvern