Praktisk slokkeøvelse i VR

Slokkeøvelse i VR gir deg den unike muligheten til å trene på brannslukking og nødhåndtering i en trygg, virtuell virkelighet. Med VR gir vi deg muligheten til å trene på relevante scenarioer. For å lykkes må du velge riktig slukkemiddel og riktig slukketeknikk – alt i et interaktivt og risikofritt miljø i lag med våre instruktører.

 • Lærerikt | Spennende | Tidsbesparende 
 • Tren dine ansatte i relevante scenarioer
 • Miljøvennlig

Få et uforpliktende tilbud på slokkeøvelse

Navn
E-post
Telefon (valgfritt)
Navn på arbeidsplass
Antall ansatte

Opplev brann- og slokkeøvelser på en helt ny måte

VR slokkeapparat

Målgruppe

Bedrifter
Ansatte i ulike bransjer kan dra god nytte av vår slokkeøvelse. Du vil få opplæring i de slokkemidlene som din arbeidsplass har.

Skoler og utdanningsinstitusjoner
For ansatte ved skoler, barnehager og høyere utdanning vil en slokkeøvelse i VR være både lærerikt og artig.

Helse- og omsorgsinstitusjoner
Sykehus og sykehjem er bygg med høy risikoklasse og som har stor nytte av an slik slokkeøvelse.

Hoteller og overnattingssteder
Andre bygg med høy risikoklasse er overnattingsteder. Tren dine ansette på slokkeøvelser i realistiske scenarioer.

Borettslag og sameie
Beboere i borettslag og sameie vil få mye ut av øvelse med relevante scenarioer i VR.

 

Målsetning

Slukkeøvelse med VR-teknologi vil gi deg en stor overraskelse. Selv om du ikke kjenner varmen fra flammene, blir du raskt dratt inn i en virtuell verden der instinktet til å handle umiddelbart melder seg.
Målsetningen med slukkeøvelsen er å trene deg i relevante og realistiske scenarioer der du vil bli utfordret i valg og bruk av slukkemidler. Systemet er utviklet av profesjonelle brannmenn for å sikre en realistisk trener.

 1. Velg riktig slukkemiddel
 2. Lær riktig slukketeknikk
 3. Tren på relevante scenarioer
 4. Øke kunnskap og selvtillit

Målsetningen med slokkeøvelsene er å gi deg og dine kollegaer kunnskap, ferdigheter og selvtillit som trengs for å håndtere branner på en trygg og effektiv måte.

Kursinnhold

 • Innføring i valg og bruk av slukkemidler
 • Innføring i slukketeknikk
 • Gjennomgang av virksomhetens branninstruks
 • Dokumentert opplæring

Hvordan gjør vi det

Vi kommer til deg for å gjennomføre slukkeøvelsen. I samarbeid med deg setter vi opp en plan for å kalle inn de ansatte gruppevis igjennom arbeidsdagen.

Tid til gjennomføring: 45-60 minutter pr. gruppe
Gruppestørrelse: 5-10 personer.
Fasiliteter: Vi trenger tilgang på et rom som er minimum 4x4 meter og en skjerm med HDMI tilgang.
Annet: Øvelsen kan og gjøres 1 til 1(ca. 15 min. pr. ansatt). Vi tilpasser etter bedriftens behov.         

Gjennom simulering av brannsituasjoner i VR vil du få førstehåndserfaring med ulike scenarioer der du skal slokke en brann.

Hva er en slokkeøvelse?

En slokkeøvelse er en praktisk opplæring som har som mål å lære deltakerne hvordan de skal håndtere og slokke ulike typer branner på en trygg og effektiv måte. Under en slokkeøvelse får deltakerne praktisk erfaring med bruk av ulike slokkemidler, som brannslukningsapparater og annet utstyr, for å slukke brann eller branntilløp. Våre slokkemidler er kun i den virtuelle verden, men de oppfører seg på samme måte som de fysiske slokkemidlene vil gjøre.

Slokkeøvelser bidrar til å øke deltakernes selvtillit og kompetanse når det gjelder brannvern, og de er viktige for å forberede enkeltpersoner på å håndtere potensielle brannsituasjoner på en trygg og effektiv måte.

VR - et miljøvennlig valg

Brannrøyk

Brannrøyk fra tradisjonelle slokkeøvelser bidrar til luftforurensing. Ved å velge VR-slokkeøvelser reduserer vi utslippene.

Forurensning

Tradisjonelle slokkemidler som skum og pulver inneholder kjemikalier og stoffer som forurenser miljøet. VR-slokkeøvelser eliminerer behovet for slike kjemikalier.

Ansvarlig forbruk

Tradisjonelle slokkeøvelser bidrar til et generelt merforbruk gjennom produksjon av slukkeapparater, slukkemidler, bruk av brennbarer materialer/væsker og logistikk. VR-teknologi er en ansvarlig måte å øve på