Brannvern for barnehager og skoler

Å finne tid og ressurser til å gjennomføre brannvernopplæring i en hektisk skole- eller barnehagehverdag kan vere krevende.
Med Brannportal får du digital brannvernopplæring som er tilpasset brannvernrutiner, slukkemidler og branntekniske installajsoner ved din arbeidsplass.

Følg opp dine ansatte med å gi dem dokumentert opplæring gjennom Brannportal, og du kan være sikker på at dine ansatte blir tryggere og sikrerer i å håndtere brann eller tilløp til brann ved din arbeidsplass.

 • 100% digital brannvernopplæring
 • Sparer deg for tid og ressurser
 • Skreddersydd for din barnehage eller skole
Brannvern for barnehage og skole

Bruker du alt for mye tid og resurser på å gå gjennom rutiner for brannvern til ansatte og vikarer?

Utfordringer med brannvernopplæring i barnehager og skoler

Vi i Brannportal ønsker at brannvernopplæringen skal være noe mer enn et kursbevis i en ringperm. Din skole eller barnehage skal ha ansatte som føler seg trygg på hva de skal gjøre ved et branntilløp. Brannvernopplæring er krevende på mange måter, men først og fremst er det både tids- og ressurskrevende for arbeidsgiver å gjennomføre. Det kan og være vanskelig å sikre en god opplæring i en hektisk skole- eller barnehagehverdag der tiden ikke strekker til.

Desto viktigere er det å sikre en god og standardisert løsning for opplæring som får plass i en travel hverdag.

Kjente utfordringer:

 • Tid til å gjennomføre brannvernopplæring
 • Opplæring av nyansatte og vikarer
 • Sikre standardisert opplæring av alle ansatte
 • Ofte krevende å føre dokumentasjon på opplæring
 • Kostbart å sende ansatte på kurs
 • Ressurskrevende

Enkel og fleksibel opplæring med Brannportal

Brannportal sin nettbaserte brannvernopplæring sørger for at din skole eller barnehage har dokumentert opplæring for alle ansatte innenfor de viktigste områdene for brannsikkerhet. Vår digital løsning gir også en fleksibilitet der ansatte kan fullføre nettkurset når som helst og hvor som helst.

Det unike du får med Brannportal er en skreddersydd løsning der innholdet og læringsmaterialet er tilpasset din arbeidsplass. Dette skiller seg fra andre kurs i brannvern som kun gir en generell innføring. Du som arbeidsgiver skal være trygg på at dine ansatte får en virkelighetsnær brannvernopplæring med gjennomgang av rutiner og unike problemstillinger der du jobber.

Nettkurset er konstruert med instruksjon videoer som gjennomgår lovpålagte temaer som ansatte skal kunne eller ha kjennskap til. For hver leksjon følger kontrollspørsmål for å sikre at de ansatte innehar god nok kunnskap knyttet til brannvern. Vi kartlegger blant annet branntekniske installasjoner, branninstruks og evakueringsstrategier for å tilpasse brannvernkurset etter faktiske behov, og du som arbeidsgiver kan og få full kontroll over ansatte med tilgang til egen kontrollportal.

-Dokumentert brannvernopplæring for skoler og barnehager gjort fleksibelt og enkelt

Modul 1

Grunnleggende kunnskap 

Gjennomgang av grunnleggende brannteori og forebyggende arbeid

Modul 2

Brannrunde

Skreddersydd innføring i plassering og bruk av lokale brannsikringstiltak

Modul 3

Handling ved brann

Skreddersydd innføring i blant annet branninstruks, branntavler og evakueringsstrategier

Dette er noe av det de ansatte lærer

Brannportal er skreddersydd som betyr at kurset for din arbeidsplass kan inneholde unike temaer som ikke er listet opp her.

 • Riktig bruk av slukkeutstyr
 • Forståelse av brannrøyk
 • Branntrekanten
 • Overtenning
 • Risikoklasser
 • Brannsikkerhet i bygninger
 • Evakuering
 • Bruk av branntavle
 • Rutiner ved din arbeidsplass
Brannvernkurs på mobil

Fordelene med Brannportal

 • Tids- og ressursbesparende for opplæringssteder
 • Nettbasert brannvernopplæring
 • Kan fullføres på mobil, nettbrett og PC
 • Rask og effektiv opplæring av ansatte og vikarer
 • Tilpasset løsning for din arbeidsplass
 • Virkelighetsnær og målrettet  brannvernopplæring
 • Passer til skoler og barnehager
 • Dokumentert opplæring som tilfredsstiller lovpålagte krav

Ønsker du tilbud på brannvernkurs?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov

nettkurs brannvern