Brannvernlederkurs

Dette kurset gir deg som brannvernleder bedre forutsetningene til å utføre din rolle som brannvernleder. Kurset er nettbasert og krever ingen forkunnskaper. Kurset setter deg i stand til å kartlegge det systematiske sikkerhetsarbeidet ved din virksomhet. Etter fullført kurs følger vi opp med rådgivende samtaler basert på besvarelsen i kurset.

 • Bli trygg i rollen som brannvernleder
 • Kartlegg styrker og svakheter ved din arbeidsplass
 • 3 timer med rådgivning & veiledning inkludert
 • Kursbevis 
Brannvernlederkurs

Brannportal gir deg rådgivning og veiledning

Konseptet vårt består av et digitalt brannvernlederkurs som følges opp med rådgivning i etterkant av kurset.
Gjennom kurset vil du bli stilt spørsmål som har til hensikt å kartlegge problemstillinger og forhold som du synes er vanskelig å håndtere ved din virksomhet, slik at vi kan gi målrettet rådgivning der det er nødvendig.

Kurset passer veldig godt til deg som trenger hjelp til å komme i gang med rollen som Brannvernleder!

Trinn 1

Nettbasert kurs

Gjennomfør kurset fra laptop, nettbrett eller telefon

Trinn 2

Kartlegging av utfordringer

Basert på besvarelsen underveis i kurset, kartlegger vi utfordringer for å gi målrettet veiledning

Trinn 3

Rådgivning & veiledning

I tillegg til kursbevis, inkluderer kurset 3 timer med rådgivning og veiledning.

Hvilket ansvar har du som Brannvernleder?

Som brannvernleder skal du utføre en rekke oppgaver for å sikre at brannsikkerheten ved din arbeidsplass blir ivaretatt. Dette innebærer blant annet å utvikle og implementere evakueringsplaner, brannrutiner og branninstrukser for å forebygge og håndtere tilløp til brann. Som Brannvernleder er det også vanlig at du får ansvar for å sikre at ansatte innehar en grunnleggende kompetanse innen brannvern, og ikke minst dokumentere arbeidet som utføres.

Forutsetningene for å kunne gjøre en god jobb som Brannvernleder variere, og først og fremst er det viktig at du selv innehar tilstrekkelig med kompetanse for å kunne lede sikkerhetsarbeidet innen brannvern.

Brannvernlederens ansvar:

 • Ivareta sikkerhetsarbeidet innen brannvern
 • Utvikle og følge opp brannvernrutiner og instrukser
 • Identifisere brannfarer ved bruk av risikoanalyser
 • Sikre opplæring av ansatte
 • Gjennomføre brannøvelser
 • Dokumentering av det systematiske sikkerhetsarbeidet

Dette er noe av det du lærer i brannvernkurset

 • Rollen som brannvernleder
 • Holdning og ledelse
 • Forskrifter innen brannvern
 • Tekniske brannverntiltak
 • ROS-analyse
 • Vanlige brannårsaker
 • Brannteori
 • Bruk av manuelle slukkemidler
 • Egenkontroll av slukkemidler
 • Debrief og defusing etter hendelser
 • Øvelsesplanlegging
 • Internkontroll

Kundetilpasset grunnopplæring for din arbeidsplass

Ønsker du å digitalisere brannvernopplæringen for ansatte ved din arbeidsplass?

Vi har spesialisert oss på å levere skreddersydde brannvernkurs til ulike type virksomheter for å leverer virkelighetsnær og målrettet brannvernopplæring for alle ansatte.
Vi kartlegger  blant annet rutiner, instrukser og tekniske brannverntiltak og gjør innspilling av kurset på arbeidsplassen.

Brannvernkurs på mobil

Fordelene med Brannportal

 • Tids- og ressursbesparende for virksomheten
 • Nettbasert brannvernopplæring
 • Tilgjengelig på mobil, nettbrett og PC
 • Rask og effektiv opplæring av ansatte og vikarer
 • Skreddersydd løsning som tilpasses virksomheten
 • Virkelighetsnær og målrettet  brannvernopplæring
 • Passer til kommunale og private institusjoner, bedrifter og hoteller
 • Dokumentert opplæring som tilfredsstiller lovpålagte krav.

Ønsker du tilbud på brannvernkurs for din arbeidsplass?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov.

nettkurs brannvern