I denne artikkelen skal vi se på hvilke plikter du som eier av et byggverk har.
Før vi går videre er det greit å vite at Forskrift om Brannforebygging definerer plikter og ansvar for både Eieren og Brukeren av et bygg.

Som eier av et bygg stilles det krav til at du har kunnskap og informasjon om brannsikkerheten i ditt byggverk. Dette innebærer at du skal kjenne til hvilke krav som gjelder til brannsikkerhet for ditt type bygg, samt kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. Det er Byggteknisk foreskrift som definerer risikoklasser og brannklasser for forskjellige typer bygg, med tilhørende sikringstiltak.

Om eier og bruker av bygget ikke er den samme, plikter eier av bygget å gjøre bruker kjent med kravene som gjelder for bruk av bygget. Eier er definert som den som har grunnbokshjemmelen til byggverket


Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger

Som eier er det viktig at det føres kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, slik at dette fungerer som det skal.
En slik kontroll skal blant annet avdekke at:

  • Innretningene fungerer som tiltenkt
  • Oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
  • Fungerer hver for seg og sammen med hverandre der sikringstiltakene er koblet sammen
  • Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Eieren kan avtale at brukeren av byggverket eller andre skal gjennomføre sikkerhetsarbeidet også for selve byggverket, men eieren er likevel ansvarlig. Den faste strukturen i sikkerhetsarbeidet skal bestå av mål, planer, tiltak og rutiner. Strukturen skal sikre at arbeidet gjennomføres konsekvent, og hindre at det oppstår tilfeldige feil i byggverket. Sikkerhetsarbeidet skal som et minimum sikre at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt, og at sikkerhetsinnretningene i byggverket fungerer som forutsatt.


Eierens systematiske sikkerhetsarbeid

Eier av et byggverk skal iverksette systematisk sikkerhetsarbeid ved å fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Dette innebærer å etablere:

  • Rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet blir overholdt
  • Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.
  • Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet.
  • Dokumentere at kravene til byggverket og virksomheten er oppfyltFlere kunnskapsartikler

Ønsker du tilbud på brannvernkurs for din arbeidsplass?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov.

nettkurs brannvern