Nettkurs i brannvern

Brannvern er utrolig viktig for liv og helse. Dokumentasjon på at ansatte har fullført brannvernopplæring er et formelt krav på mange norske arbeidsplasser. Det finnes et alternativ til den gammeldagse måten å gjøre brannvernopplæring på — en løsning som sparer deg for tid og ressurser.

nettkurs brannvern

Møt Brannportal — Brannvernkurset på nett

Brannportal er en komplett løsning for arbeidsplasser som krever dokumentert brannvernopplæring for de ansatte. Gjennom engasjerende videoinnhold og kontrollspørsmål gjør vi brannvernopplæringen spennende og informasjonsrikt.

Vi vet at opplæring av ansatte kan være både tid- og ressurskrevende og dette vil vi gjøre noe med. Derfor lager vi skreddersydde nettkurs i brannvernopplæring for hver enkelt arbeidsplass. Dette gjør opplæringen mer virkelighetsnær for de ansatte som får sett hvordan blant annet brannrutiner og branntavle fungerer på deres arbeidsplass.

Innhold i brannvernkurset

De fleste nettkurs vi tilbyr er bygget opp i tre moduler, men om nødvendig så kan nettkursene bygges på med flere moduler. Innenfor hver modul finner du leksjoner og hver leksjon har video og kontrollspørsmål som tester de ansatte sin kunnskap om hvert tema. Brannvernkurset tar for seg viktige tema og presenterer slik at det er forståelig for alle. Ingen forkunnskaper om brannvern trengs.

01

Skreddersydd modul

Dette er modulen som er tilpasset din arbeidsplass. Her går vi gjennom leksjoner knyttet til rutiner, evakuering, branntavle og andre ting som er unikt for din arbeidsplass.

02

Brannfaglig modul

I denne modulen får ansatte opplæring i hvordan man håndterer ulike slokkeapparat, hvorfor brann oppstår og farene rundt brann. Modulen dekker grunnleggende kunnskap om temaet.

03

Bygningsteknisk modul

Den bygningstekniske modulen gir brukere av kurset en forståelse av hvilke brannforebyggende egenskaper et bygg har og hvordan det fungerer. I tillegg vil man gå gjennom bygningsklasser

Hvem passer brannvernkurset for?

Nettkurset for brannvern passer for alle typer arbeidsplasser som ønsker å forbedre de ansatte sin kunnskap om brannvern. Hovedsakelig så har vi tre grupper der brannvernopplæring er nødvendig for de ansatte.

Regler om brannvernopplæring

I veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 3 - 3 står det følgende:

I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid. Lovdata.

Det vil si at de ansatte skal ha opplæring i de følgende tema:

  • Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet
  • Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket
  • Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet
  • Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter
  • Grunnopplæring i bruk av slokkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning
  • Branninstrukser og beredskapsplaner

Vårt nettkurs i brannvern kan hjelpe deg med å dekke disse punktene, samtidig som du får dokumentert opplæringen hos dine ansatte. Brannvernkurset er også effektivt og tidsbesparende for de arbeidsplassene som ofte har vikarer. 

brannvernkurs på nett

Få et innblikk i vårt brannvernkurs

Er du interessert i å se hvordan brannvernkurset fungerer i praksis? Vi tar gjerne en uforpliktende gjennomgang sammen med deg over Microsoft Teams eller et fysisk møte om du heller foretrekker det.

Se demokurset

Les mer: