Brannvern for sykehjem

Med sykehjem tar vi vare på den eldre generasjonen. De er grunnen til at vi alle er her, og fortjener å bli godt ivaretatt – også når det gjelder brannvern. Ved å ta i bruk Brannportal for å styrke dine ansattes kompetanse på dette ved ditt sykehjem, garanterer vi også ansatte som er vel beredt dersom en brannulykke faktisk skulle inntreffe.

Brannvern for sykehjem

Bruker du alt for mye tid og resurser på å gå igjennom rutiner for brannvern til ansatte og vikarer?

Brannportal skreddersyr nettkurs som forbedrer brannvernrutinene på sykehjem. Igjennom Brannportal får ditt sykehjem et nettkurs som tar for seg de unike problemstillingene som kan oppstå ved et brannforløp på arbeidsplassen din.

La oss gi dine ansatte den opplæringen de har krav med på. Med engasjerende innhold og spørsmål som kontrollerer brukerne er dette et komplett og unikt nettkurs i brannvern for sykehjem.

Hva er brannportal?

Vi i Brannportal vil forbedre brannvernrutiner rundt om på norske institusjoner. Vi ønsker at alle ansatte og midlertidige vikarer skal få god nok informasjon om brannvern på sin arbeidsplass slik at de er i stand til å takle krevende situasjoner som måtte oppstå. Dette gjør vi med å gi deg et nettkurs i brannvern.

Brannvern sykehjem

Forskrift om om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 3 - 3

I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid.

Få et innblikk i nettkurset for brannvern

Ønsker du å se hvordan et nettkurs i brannvern for sykehjem fungerer i praksis? Vi tar gjerne en uforpliktende gjennomgang sammen med deg over Microsoft Teams eller et fysisk møte om du heller foretrekker det.

Se demokurset

Nettkurs bygget for deg

Kurset er konstruert med instruksjonsvideoer som gjennomgår aktuelle temaer og krav som ansatte skal kunne. For hver leksjon følger spørsmål som tester deltagernes kunnskap.

Det unike med vårt nettkurs er at vi skreddersyr opplæringen til akkurat din arbeidsplass. Gjennom videoinnhold og animasjoner sikrer vi en digital, med samtidig ekte og virkelighetsnær opplæring for alle barnehageansatte.

Alle leksjonene kan redigeres og oppdateres etter behov, og du som arbeidsgiver har full kontroll over kursdeltagere og kurset i seg selv.

Kurset er i hovedsak bygget opp med tre moduler, men dette kan endres etter behov.

 • Modul 1

Spesifikt for din arbeidsplass. Inneholder alt det dine ansatte har krav på å lære av rutiner og forebygging av brann.

 • Modul 2

Gir en grunnleggende forklaring av brannrøyk, branntrekanten og riktig bruk av brannslokningsutstyr.

 • Modul 3

Gir en forståelse om sprinkleranlegg, risikoklasser av bygg og hvordan bygg kan oppføre sed ved en brann.

Hva lærer man?

 • Riktig bruk av slokkeutstyr
 • Forståelse av brannrøyk og hvor skadelig den er
 • Gjennomgang av branntrekanten
 • Hva er overtenning
 • Hva er risikoklasser
 • Brannsikkerhet i bygninger
 • Hvordan et bygg kan forhindre spredning av brann
 • Hvordan sprinkleranlegg fungerer
 • Brannforebyggende rutiner på din arbeidsplass
 • Evakuering
 • Hvordan man bruker branntavla
 • Slokkeutstyr på din arbeidsplass
 • Unike problemstillinger på din arbeidsplass 

Siden vårt nettkurs er skreddersydd er det fullt mulig å legge til temaer som ikke er listet opp her.

Vil du vite mer om hvordan Brannportal kan hjelpe forbedre brannvernrutinene på din arbeidsplass?

Hvorfor burde du velge Brannportal?

Vi lever i en digital verden hvor mer av dette vil være fremtiden. Den skreddersydde innholdsproduksjonen forenkler hele opplæringsprosessen og ikke minst opplevelsen til de ansatte. De får den oppfølgingen de trenger på enklest mulig måte og du som arbeidsgiver vil føle deg tryggere på at de ansatte kan brannvernrutinene og ikke minst sparer du dyrebar tid på opplæringen.

Hvordan vi effektiviserte brannrutinene hos Verjåtunet sykehjem

Verjåtunet sykehjem ligger i Os kommune i Innlandet. De brukte mye tid og ressurser på å gå igjennom brannrutiner for både ansatte og nye vikarer og valgte derfor å ta kontakt med det digitale markedsføringsbyrået Marketmap. Det ble dermed utarbeidet videoer og spørsmål relatert til sykehjemmet.

Etter ca. ett år med gode tilbakemeldinger fra Verjåtunet så vi verdien i å skape en portal som plasserte alt av opplæring inn i et nettkurs  der ansvarlige har mer kontroll.

Vi gjennomfører hvert år opplæring av ca. 100 ansatte. Hvert år skal alle disse gjennom oppfrisking av brannrunden på de ulike byggene. Pluss at vi har innom ca. 50 vikarer som også skal gjennom samme opplæring. Dette har vi benyttet mye tid og ressurser på da det er en person som til stadighet har gjennomført disse brannrundene fysisk med ulike grupper.


Største utfordringen vår har vært at vi ikke har fått til denne runden raskt nok med nyansatte og vikarer. Brann kan starte samme dag som en starter i ny jobb, derfor stresset vi dette med å få gjennomført brannrunde så raskt som mulig etter oppstart. Tross av det kunne det gå flere dager om ikke uker før vi fikk til det.


I denne sammenheng begynte vi å forhøre oss om en mulig digital brannrunde, da kom vi i kontakt med Eirik Bækken i Marketmap AS som tente på ideen med en brannvernsfilm med etterfølgende Quiz. Denne er godkjenning på at hver enkelt har gjennomført brannopplæringen. Dokumentasjonen på gjennomført går til den enkelte avdelingsleder. Opplæringen er lagt inn i mottak av ny medarbeider som skjer første dag på jobb. Dette ble en god internkontroll for brannforebygging i vår organisasjon. Samtidig som den sparer oss for masse tidsbruk!

Vigdis Øvergård

Virksomhetsleder Os Sykehjem