Hva er branntrekanten?

Branntrekanten er en enkel modell for å forstå hvordan brann kan oppstå, fortsette og stoppe. Varme, brennbart materiale og oksygen er de kritiske elementene i modellen. Brann kan bare forekomme hvis alle disse tre elementene er tilstede.

Branntrekanten er jo kanskje noe man så vidt husker fra naturfag på ungdomsskolen, men som har gått litt i glemmeboken siden da. Brannmenn derimot, vi glemmer ikke branntrekanten, den er svært viktig både for å forstå hvordan brann oppstår, men også hvordan den kan slukkes.

Brann er en forbrenningsprosess som ikke er under kontroll. Forbrenning er en komplisert kjemisk prosess som består av en serie kjemiske reaksjoner. Normalt dannes det også flammer og/eller glør. Det kan være både lite og mye røyk og denne vil være giftig. 

Det er tre grunnleggende forutsetninger for at vi skal kunne få en forbrenningsprosess: 

  • Et brennbart materiale 
  • Tilstrekkelig oksygenmengde 
  • Høy nok temperatur 

Dette er de tre delene i branntrekanten

Branntrekanten brennbart materiale

1. Brennbart materiale

Det må finnes noe som kan brenne. Det vil si at materialet eller stoffet er slik satt sammen kjemisk at det kan reagere med oksygen (O2) med påfølgende utvikling av varme.

Branntrekanten oksygen

2. Tilstrekkelig oksygenmengde

En forbrenningsprosess er en kjemisk reaksjon der oksygen (oftest det oksygenet som finnes i lufta) reagerer med et stoff slik at det dannes spaltingsprodukter og varme. Det må derfor være nok oksygen til stede for at en forbrenningsprosess skal kunne skje. Ulike materialer trenger ulik mengde oksygen for å være brennbar, temperatur vil også påvirke hvor mye oksygen som er nødvendig.

Branntrekanten temperatur

3. Tilstrekkelig høy temperatur

For at den kjemiske reaksjonen mellom oksygen og det brennbare materialet skal kunne begynne, kreves det at temperaturen blir høy nok. Hvor høy temperaturen må være avhenger av stoffet eller materialet, og om antennelse skjer med eller uten en antennelseskilde.

Antennelse

Som nevnt må temperaturen være tilstrekkelig høy for at en forbrenning skal kunne skje. Det betyr at et brennbart materiale må oppnå en viss minstetemperatur for å kunne antenne. Hvor høy temperaturen minst må være, er først og fremst avhengig av materialet, men også av hvor mye oksygen som finnes. Antennelse kan skje både med og uten en antennelseskilde. Dersom et stoff eller materiale begynner å brenne uten en ytre tennkilde, kalles det selvantennelse eller spontanantennelse.

Hvordan hjelper branntrekanten oss med å slukke en brann?

Som nevnt så kreves alle 3 sidene av branntrekanten for at brann skal oppstå og videreføres. Det holder med andre ord å «fjerne» en av de tre sidene for å slukke en brann. Her er noen eksempler på dette:

Tilføre vann

Vann er et mye brukt slukkemiddel, og det er mange grunner til. Hovedpoenget med vann er at det varmes opp og fordamper. Når man sprayer/spruter eller kaster vann på en brann vil energien fra brannen begynne å varme opp vannet.

Siden vann krever ekstremt mye energi for å nå så høye temperaturer at det fordamper vil det ta så mye energi og varme fra brannen at den slukker. Vi fjerner med andre ord temperatur fra branntrekanten.

Et annet poeng med vann er at det utvider seg når det fordamper, vanndamp er faktisk så plasskrevende i forhold til størrelsen det har som væske at det i enkelte tilfeller vil fortrenge oksygenrik luft rundt ved der det brenner, og man oppnår en kvelende effekt som fjerne oksygen fra branntrekanten.

Bruk av brannteppe

Branntepper er et ypperlig slukkemiddel. Ved å legge et brannteppe over noe som brenner og få tettet godt rundt stopper man brannens tilgang på oksygen. Man fjerner oksygen fra branntrekanten. Uten oksygen vil brannen raskt kveles og forbrenningen stopper.

Husk at temperaturen fortsatt er høy, så la teppet ligge på lenge. Hvis du fjerne teppet med en gang vil brannen raskt kunne blusse opp igjen når den får tilgang på oksygen, og temperaturen fortsatt er høy.

Branntrekanten utklipp

Flere kunnskapsartikler

Ønsker du tilbud på brannvernkurs for din arbeidsplass?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov.

nettkurs brannvern