2. mars 2024

VR-slokkeøvlse | Rørosmeieriet🐮

Fra Rørosmeieriet lages det produkter av høy kvalitet, med utspring i rike mattradisjoner fra Røros-traktene og med godt meierifaglig håndverk.

Like før påske gjennomførte vi VR-slokkeøvelse for ca. 40 ansatte i administrasjon og produksjon. Hver ansatt brukte ca. 10-15 minutter, slik at meieriet kunne opprettholde full drift gjennom hele dagen.  Super dag med et engasjert kollegium som tar brannsikkerhet på alvor.
 
Ifm. øvelsen inviterte vi også med oss Røros brann- og redning for befaring og diskusjoner rundt bedriftens industrivern.

Takk for oppdraget! 


Flere saker

Ønsker du tilbud på brannvernkurs for din arbeidsplass?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov.

nettkurs brannvern