Noe av det første vi i Brannportal ser på når vi skal levere brannvernopplæring til en institusjon, barnehage eller hotell er hvordan dagens branninstruks ser ut. 

Ofte så går vi inn og anbefaler en revisjon av denne, ettersom instruksene som foreligger er lange og kompliserte. De er rett og slett ikke det verktøyet som branninstruksen bør være for de ansatte.

Branninstruksen skal ikke være et leksikon, det er ikke dokumentasjon av alle tiltak på bygget. Branninstruksen skal være et verktøy for de som er på bygget når det brenner.

Hva er en branninstruks?

Branninstruksen er en instruks, prosedyre for hvordan man skal handle ved brann, brannalarmer og branntilløp for å hindre tap av liv og ødeleggelse av eiendom.

Hva skal en branninstruks inneholde?

Slik vi ser det er ikke en branninstruks som henger ved siden av branntavle en kilde til uuttømmelig informasjon på hvordan man skal håndtere et brannforløp. Det er en prosedyrebeskrivelse for umiddelbare tiltak i en nødssituasjon. Det er med andre ord et rammeverk for å håndtere de første minuttene av en brannsituasjon. 

Den skal være et enkelt hjelpemiddel for personen som til enhver tid har ansvaret, uavhengig av personens brannfaglige standpunkt.

På både sykehjem, hotell og barnehage vil det i mange tilfeller være vanlige ansatte som har ansvaret i en brannsituasjon. Det kan ikke forventes at brannvernleder er til stede hele tiden.

Instruksen må med andre ord utarbeides på en slik måte at den faktisk hjelper, ikke forvirrer, og skaper mer usikkerhet blant de ansatte som skal stå i det når det bokstavelig talt brenner.

For å oppnå dette er det et par ting vi anbefaler:

  • Branninstruksen skal kun gjelde til brannvesenet er på plass, i mange tilfeller vil dette tilsvare et tidsrom på 2 til 10 minutter.
  • Hvilke umiddelbare tiltak må og bør gjennomføres før brannvesenet er på plass? Hvis det er behov for ytterligere informasjon om tiltak i etterkant av brannvesenets ankomst kan dette samles i egen instruks. 

Eksempelvis, brannalarmen går på et sykehjem. Klokka er 00:15, det er fem personer på jobb. Ansvarlig for håndtering av situasjonen er sykepleier, som gjennomførte brannvernopplæring og gjennomgang av instruks for nesten et år siden. Personen skjelver og er redd for å gjøre feil. I denne situasjonen vil man ikke ha unødvendig informasjon. Man vil ha korte og konsise instrukser. Man vil at personen skal føle trygghet ved å nappe instruksen ned fra veggen og se på den. Man vil skape trygghet ved en god og enkel instruks. 

Hvor lang bør en branninstruks være?

Så kort som overhodet mulig.

Som nevnt over bør kun kritisk informasjon være med. Alt over et ark er etter vårt syn unødvendig. Da bør man se på informasjonen og eventuelt splitte i flere prosedyrer.

Det er heller ikke optimalt med én tettskrevet side fylt av bitteliten tekst. Branninstruksen skal kunne leses av en stresset ansatt som rister på hånda.

Se hvordan et digitalt brannvernkurs kan hjelpe din virksomhet

Fyll inn feltene så kontakter vi deg med mer informasjon.

Navn
E-post
Navn på virksomhet
Antall ansatte
Ansatte
  • 1-10
  • 11-50
  • 51-200
  • 201-500
  • 501+

Eksempel på generell branninstruks

De fleste, generelle branninstrukser er bygget opp rundt følgende mal: 

1. Varsle

Ringe 110, utløs brannalarm, varsle andre i bygget. 

2. Redde

Hjelp andre, forlat lokalet og still på møteplass.

3. Slukke

Lukke dører og vinduer, forsøk å slokke.

På mange arbeidsplasser og kontorbygg vil dette løse de fleste behov. En setning om hvor man skal evakuere på selve instruksen kan man ta seg råd til. 

For sykehjem

En branninstruks for et sykehjem blir gjerne betydelig mer komplisert, og mange sykehjem overkompliserer unødvendig for å være sikker på at «vi har fått med alt». Men det er viktig å huske på at ikke «absolutt alt» skal være med i en branninstruks.

Brannkonsept og brannperm (-er), det er stedet for «alt». Brannkonsept og brannperm skal inneholde all informasjon du trenger for å lage branninstruksen.

Sykehjem er også gjerne svært brannsikre bygg, med både aktive og passive tiltak for å begrense brannutvikling.

Eksempel på slike tiltak kan være seksjonering av bygg (brannskiller) og sprinklede beboerrom. Grovt sett kan man si at en prosedyre på et sykehjem burde bygges rundt følgende punkter, i tillegg til punktene i generell instruks:

Situasjonsforståelse

  • Brannmannskapene vil gjerne ha en del informasjon når de kommer.
  • Hvor brenner det? Dette svaret gir gjerne branntavlen (-e).
  • Hvor alvorlig er det? Er det folk som er i akutt fare?

Evakuering

Skal vi starte evakuering av bygget, da gjerne bak neste brannskille. Dette er en skjønnsmessig vurdering som må gjøres av ansvarshavende, men det burde være nevnt i en branninstruks at må vurderes.

Evaluering og revidering av branninstruks

I etterkant av hendelser er det viktig at man ser om prosedyrene og instruksene man har for hendelser faktisk er gode nok. Er de nyttig for de som faktisk skal bruke den? 

I vårt kurs for brannvernledere går vi igjennom dette. Under ser du en liten video på dette temaet. 


Flere kunnskapsartikler

Ønsker du tilbud på brannvernkurs for din arbeidsplass?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov.

nettkurs brannvern