Brannsikkerhet i hjem kan være vanskelig, ikke bare for barn, men for mange voksne også. Her skal vi gi deg noen tips på hvordan du kan lære barna om brann.

1. Gjør regelmessige brannøvelser som er artige

Jevnlige brannøvelser i hjemmet med både barn og voksne er en god måte å få barna involvert. Gjør det artig og engasjerende, ikke vær for alvorlig. Slik ufarliggjør du brannøvelsene og gjør barna trygg på hvordan de skal handle når en brann oppstår. 

Eksempler på brannøvelser kan være:

  • La barna prøve alle rømningsveier og ta en sjekk at brannstigen fungerer som den skal.
  • Gå gjennom huset og vis hvor brannslokningsutstyret er plassert. Kontroller at brannslokningsutstyret fungerer som det skal.
  • La barna høre den høye lyden fra brannvarslerne og fortell dem ar lyden i seg selv ikke er farlig.
  • Om barnet er litt større så lær de nødnummeret til brannvesenet og hvordan man skal snakke med operatøren.

2. Lær barna om hvordan brann kan oppstå

Et annet viktig element i hvordan du kan lære barna om brann er å forklare de hvordan brann kan oppstå. Her kan du gå gjennom de vanlige grunnene til brann som levende lys, komfyrer, elektronikk. Gi dem tips på hva de må være oppmerksom på.

3. Skriv en branninstruks sammen med barna

Dere kan sammen skrive ned en punktliste på hva man skal gjøre når en brann oppstår. Planen kan for eksemplet bestå av to deler; en for voksne og en for barn.

Branninstruksen kan variere etter alder på barna. For eksempel kan en del av branninstruksen til mindre barn være at de ikke skal gjemme seg og vente på at foreldrene henter dem.

Større barn kan hjelpe de mindre med å komme seg ut og eventuelt ringe nødnummeret.

Det er også viktig at barna vet hva de voksne skal gjøre under en brannfarlig situasjon også, slik at de kan lære.

En annet viktig punkt er å avtale en møtested, dermed er alle trygg på hvor man skal møte opp og at ikke noen løper inn i et brennende hus for å lete etter noen som faktisk har kommet seg ut.

4. Snakk med barna

Mange barn kan føle seg usikre og redd når det kommer til brann. Det er viktig å ta en prat med barna og forsikre deg om at de føler seg trygg. Ta deg god til til å lytte til hva de tenker og føler om temaet og forklar enkelt men godt om brann og brannsikkerhet slik at barnet føler seg tryggere.

5. Brannbamsen Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis er en egen stiftelse med formålet om å lære barn om brannsikkerhet og gi omsorg og trygghet ved brann og ulykker.

På nettsiden brannbamsen.no finnes det spill, aktiviteter og informasjon rettet mot barn. Dette kan være en morsom ressurs for barn der de kan lære mye.


Flere kunnskapsartikler

Ønsker du tilbud på brannvernkurs for din arbeidsplass?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov.

nettkurs brannvern