Ved arbeidsplasser som regnes i høy risikoklasse er det lovpålagt krav om brannvernopplæring for ansatte. Typiske eksempler på denne type arbeidsplasser er sykehjem, sykehus, barnehager og hoteller. 

Det handler om at man ved disse byggene i ulik grad har ansvar for personene som oppholder seg der, og disse personene klarer ikke nødvendigvis å evakuere på egenhånd. Selv om disse byggene gjerne har mange tiltak for å hindre brann og brannutvikling så er det viktig at de ansatte klarer å gjøre ting riktig. 

Men det å gjennomføre brannvernopplæring ved disse stedene er ofte svært utfordrende. I mange tilfeller har man bare deler av de ansatte på jobb samtidig og man har kanskje stor utskiftning av de ansatte gjennom året. Det er ikke uvanlig at folk jobber ved denne type arbeidsplasser i lengre perioder uten brannvernopplæring. Det er svært uheldig. Hvis man klarer å få til undervisning med brannvernleder på brannvern før man begynner med arbeidsoppgavene er dette flott, men i praksis viser det seg at det ofte ikke blir gjort, og man ender med ansatte uten tilstrekkelig opplæring.

Jeg ønsker et nettbasert kurs i brannvern for...

Arbeidsplassen min

Meg selv

Bruk en e-læringsplattform som dokumenterer brannvernopplæringen

Ved å bruke et nettbasert kurs i brannvernopplæring kan de ansatte få grunnleggende forståelse allerede før de har begynt. Og leder/ansvarlig ved arbeidsplassen vil ha dette dokumentert. Å ha en grunnleggende forståelse for branntrekanten og ulike slukkemetoder er bedre enn ingenting. I Brannportal skreddersyr vi kurset etter deres branninstruks, bygg og slukkemetoder. Kort forklart blir kurset en digitalisering av brannvernrunden og opplæringen som man har med lokal vaktmester eller brannvernleder. På den måten kan man drive standardisert og fleksibel opplæring uten å binde opp store ressurser i hverdagen. Leder og brannvernansvarlig vil også til enhver tid ha oversikt over hvem som har gjennomført kurset. 

Slik gir Brannportal deg et nettbasert kurs i brannvern

Brannportal tilbyr noe helt unikt. Med vår e-læringsplattform kombinert med videoinnhold filmet og tilpasset din arbeidsplass, skaper vi engasjement hos de som tar det nettbaserte kurset i brannvern.

Ved å ta i bruk videoinnhold som er relevant til der man jobber så skaper det en virkelighetsnær opplevelse som alle kan relatere seg til.

Slik lager vi et nettbasert brannvernkurs:

Trinn 1

Kartlegging

Vi samler informasjon og kartlegger behovet for din arbeidsplass 

Trinn 2

Innspilling

Vi kommer til din arbeidsplass for å spille inn kurset

Trinn 3

Kursoppsett

Vi bruker 1-2 uker for å redigere og sette opp kurset.

Trinn 4

Leveranse

Vi leverer alltid 1.utkast før full implementering på arbeidsplassen

Konklusjon: nettbasert kurs i brannvern som løser dine utfordringer

Et generelt, nettbasert brannvernkurs løser mange utfordringer tilknyttet gjennomføring av brannvernopplæring. Brannportal tilbyr ulike løsninger innenfor nettbasert kurs i brannvern, som bidrar til å løse en rekke utfordringer som norske virksomheter normalt står ovenfor med tanke på brannvern .


Flere kunnskapsartikler

Ønsker du tilbud på brannvernkurs for din arbeidsplass?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov.

nettkurs brannvern